Проксeл е търговска марка на фирма Проксeл Инженеринг ЕООД.
Дейността на фирмата е насочена в посока производство и разработка на:

– температурни контролери за соларни и отоплителни иснталацисистеми
– контролери за управление на горивни системи на био маса
– системи за възобновема енергия
– контрол и управление на технологични процеси и сградна автоматизация
– изпълнение на нестандартно технологично оборудване

Проксел Иинженеринг като наследник на Прокс ООД може да предложи решения за:
– системи за дозиране, притегляне и пълнене на сухи и течни компоненти
– разработка на не-стандартен и приложен софтуер, firmware.
– решения за автоматизация и контрол в енергетиката
– дозиращи и претеглящи системи, потокомери, лентови, шнекови и гравимерични везни
– системи за мониторинг на електро-преносна мрежа и съоръжения: индикатори за късо / земно съединение в линия Ср.Н.; Система за мониторинг на трафопост; Енергиен ограничител;
– системи за следене на технологични параметри, бар-граф процес индикатори
– управляващи модули за свето-диодни рекламни съоръжения, DMX
– смесители, хомогенизатори, дисолвери, машини за пълнене на вентилни / отворени торби и др.
– захранващи източници, интелигентно зарядни станции
– контролери за вендинг машини (автомати)


Şirketin ana faaliyet alanı esas olarak şu alandadır:

– güneş enerjisi ve ısıtma sistemleri için sıcaklık kontrolörleri
– Biyokütle yanma sistemleri için kontrol panoları
– yenilenebilir enerji kaynakları
– Süreç kontrolü ve denetimi
– Endüstriyel ve bina otomasyonu