Контролер за системи на пелети и био маса

Контролер за горелки, камини, котли на пелети или био маса.
Модели :
UniPelGD2– контролер с универсално приложение (горелка, котел, камина), от две части – основен модул и отделен диспей; разширяем.
EasyPel – контролер най-подходящ за горелка на пелети, с интегриран дисплей; разширяем
MiniPel – контролер за горелка на пелети в мимиална конфигурация, с интегриран дисплей; базов.

Контролер за котли на твърдо гориво.

– управляеми котли на твърдо гориво EasyWood
за управление на горивния процес и набор от помпи.